Adatkezelési tájékoztató, szabályzat

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR, a továbbiakban: a Rendelet) vonatkozó rendelkezései alapján, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján az ADDETUR Baptista Gimnázium, Szakgimnázium és Szakiskola (a továbbiakban: az Adatkezelő, vagy Intézmény) jelen okirattal teljesíti az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást, ezzel is elősegítve az érintettek jogainak a gyakorlását.

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakgimnázium és Szakiskola adatkezelési tájékoztatója és adatkezelési szabályzata megtekinthető és letölthető a Közzétételi lista – Dokumentumok menüsorban.Hozzászólás jelenleg nem lehetséges.